Geschiedenis De Laurentia

15-1-2015 ER
Korte beschrijving van de relatie tussen de familie Verheijen en molen De Laurentia te Milheeze.
Jan Francis Verheijen is geboren in Turnhout in 1806. Hij verhuisde met zijn ouders tussen 1821 en 1827 naar Helmond.
In 1827 trouwt hij met Clasina van de Laar, geboren in 1806 te Gemert. Zij wonen in Helmond, krijgen 7 kinderen.
Als beroep wordt vermeld: wever, winkelier, paardkalandermolenaar en grutter.
Zijn zoon Christiaan, geboren in 1836 te Helmond, heeft in 1860 als beroep: kalandermolenaar in Helmond. In 1862 is Christiaan naar Vlierden gegaan waar hij een molen huurde. In 1868 verhuisde het gezin naar Boekel waar hij op de Molenwijk op een grondzeiler ging malen.
In 1870 huurt Jan Francis van de familie de Kinderen de molen in Milheeze. Hij huurt hem voor 6. jaren voor fl 375,= per jaar. De molen wordt omschreven als  een “steenen wind-graan en olie molen”.
In 1876 koopt Ludovicus, geboren in 1845, de jongste zoon van Jan Francis, deze molen met erf, bouwland en heide, groot 3,6 ha., voor fl 3000,=.
In 1880 trouwt hij met Elisabeth van de Weijer, geboren in 1852 te Milheeze. Zij krijgen 10 kinderen.

In 1891 brandt deze molen af. Hij sluit dan een lening af van fl 3000,= voor de wederopbouw.
Het wordt een achtkante bergkorenmolen, die gereed is in 1893.
De constructie is een achtkante houten bovenkruier met molenberg op een stenen onderbouw. De romp en kap zijn met asfaltpapier gedekt.
De molen moet afkomstig zijn uit Bleskensgraaf in de Alblasserwaard en later naar Milheeze zijn overgebracht, hetgeen de opschriften in het interieur verraden.
Op de ruggen van de bovenas leest men: A. Korevaar Heemraad, W. v. Harten Heemraad, C. Baan Heemraad, J. v. Aken Polderschouw. Bij de pen van de as staat op de vlakken tussen de ruggen: H. v. d. Laan Fabrijk, W. Verspuy Waardsman, A. Lock Heemraad, P. Tukker Waardsman.
De firma Penn en Bauduin te Dordrecht heeft op 10 oktober 1856 voor de molen van de polder Zuidzijde te Bleskensgraaf aan H. van der Laan een as met scheprad geleverd zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de as van deze molen in Milheeze dezelfde is als destijds voor bovengenoemde poldermolen geleverd is.

In 1910 wordt de molen overgenomen door de zoon Franciscus, geboren in 1881 te Milheeze. Hij trouwt in dat jaar met Maria Relou, geboren in 1885 te Milheeze. Zij krijgen 8 kinderen.
In 1932 krijgt de molen de naam Ludolizawie, voorheen de Millusse molen.
In 1938 wordt het olieslagwerk verwijderd.
In 1945 neemt Alphonsus Verheijen, “Fons de Mulder”, de molen over.
In 1947 worden twee van de drie koppels maalstenen van de steenzolder verwijderd.
In 1955 wordt onder in de molen een koppel stenen aangedreven door een elektromotor.
In 1965 vindt een grote restauratie plaats waarbij de molen met riet gedekt wordt. Tevens verandert de naam in Laurentia.
In 1976 vindt aankoop plaats door de gemeente Bakel en Milheeze.
In 1993 zijn de ijzeren Pot-roeden vervangen door gelaste roeden.
In 1995 overlijdt Alphonsus. Vanaf die tijd zijn Piet Meulendijks en Marius Verheijen, zoon van Alphonsus, de molenaars op de Laurentia.

Er zijn diverse aanwijzingen dat de molen als poldermolen heeft gestaan in Bleskensgraaf. Op de bovenas zijn de namen van de poldermeesters van de molen op de oorspronkelijke plaats meegegoten.

In 1965 onderging de molen een forse restauratie en werd tevens de naam van de molen gewijzigd van Ludolizawi (een samenvoeging van de namen van de vroegere eigenaren) in Laurentia.
Toen wijzigde de molen ook sterk van uiterlijk doordat het dakleer werd vervangen door riet. De molen werd hierdoor veel fraaier dan hij er ooit in het Brabantse uitzag, maar feitelijk was dit geschiedvervalsing.

De molen maalt al heel lang niet meer, maar wordt door de gemeente, in overleg met de familie Verheijen, goed onderhouden en draait zeer regelmatig.
Aanvullingen
Over de naam:
Deze molen had oorspronkelijk de naam "Ludolizawi", een samentreksel van de namen van de voorouders van molenaar Verheijen. Omdat veel mensen echter moeite hadden om deze naam uit te spreken, maakte molenaar Fons Verheijen er na de restauratie van 1965 "Laurentia" van.