De Molenstichting

De Molenstichting is een initiatief van de gemeente Gemert-Bakel. Deze gemeente is eigenaar van vier windmolens verdeeld over de dorpen Gemert, Bakel en Milheeze. Door het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders zijn een aantal inwoners benaderd om te komen tot de oprichting van een stichting die de volle verantwoordelijkheid voor deze molens van de gemeente over wilde nemen. Nu is de molenstichting Gemert-Bakel eigenaar van alle 4 molens en heeft de ondergrond in erfpacht.

Voor dit initiatief waren meerdere redenen. In het verleden was het toezicht op een verantwoord onderhoudsbeleid opgedragen aan een medewerker van de gemeente. Deze medewerker diende deze taak uit te voeren als neventaak, ongeacht of er bij hem of haar de noodzakelijke interesse daarvoor aanwezig was. Gevolg hiervan was dat de prioriteit en aandacht voor deze werkende monumenten in de hectiek van alle dag naar de achtergrond werd gedrukt. Met als direct resultaat slecht en jarenlang achterstallig onderhoud, morrende molenaars en geen meerjarige onderhoudsschema’s.

Op het moment van overname door de stichting stond een van de molens letterlijk op omvallen (Standerdmolen te Bakel). Ook wijzigingen in de landelijke en provinciale subsidieregels voor monumenten zijn mede debet aan een wijziging van de denktrant van de gemeente. De subsidieregels voor monumenten aan gemeenten zijn aanmerkelijk anders dan voor particulieren en stichtingen.

Een stichting kan in vele gevallen goedkoper, sneller en efficiënter werken dan het gemeentelijke orgaan. Hierbij valt te denken aan het werken met vrijwilligers of in het verlengde van verantwoord maatschappelijk ondernemen het werken met personen in het kader van begeleid werken. Maar ook onderhandelingen over diverse offertes en bedrijven kunnen afwijken van de wijze waarop het gemeentelijke orgaan (moet) onderhandelen. Wel kijkt de Molenstichting daarbij nadrukkelijk naar plaatselijke bedrijven en organisaties, tenzij deze de gewenste kwaliteit van het te leveren product of dienst niet kunnen leveren.

Een aantal personen werd bereid gevonden om deze stichting gestalte te geven en is gekomen tot de oprichting van de  “Molenstichting Gemert-Bakel “ .Deze stichting heeft vier molens van de gemeente in erfpacht gekregen voor een periode van 30 jaar.

Het bestuur telt zes leden. Het aantal molenaars is gestaag groeiende. Op dit moment kan de Molenstichting terug vallen op 8 molenaars en zijn er 3 leerling molenaars. Zowel bij bestuur als ook bij de molenaars is de gemiddelde leeftijd boven de 45 jaar en is het streven van de stichting er mede op gericht om een verjonging te realiseren binnen deze enthousiaste club van vrijwilligers.