Financiën

Giften, donaties aftrekbaar van uw belasting.

De Molenstichting Gemert-Bakel staat ingeschreven in het  register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17229356.
Het RSIN nummer van de stichting is: 819665125

De molenstichting Gemert-Bakel voldoet aan de door de belastingdienst opgelegde criteria die gelden voor  een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit past geheel binnen de visie van de Molenstichting om een open en transparante stichting te zijn, die met behulp van giften, donaties en subsidies en veel vrijwilligerswerk de molens binnen de gemeente Gemert-Bakel in stand houdt.

Restauratie en onderhoud, alsmede het opleiden van nieuwe molenaars behoren tot de primaire taak van de stichting en kunnen gerealiseerd worden door bovenstaande inkomsten en werkzaamheden.

Door het zijn van een ANBI kunne giften aan de Molenstichting belastingtechnisch zeer aantrekkelijk zijn voor zowel natuurlijke personen, als ook voor rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties. Voor de juiste formulering van de aftrekbaarheid van een gift verwijzen wij u graag door naar de site van de belastingdienst.

De molenstichting Gemert-Bakel beschikt over een rekening bij de Rabobank te Gemert,  met het Iban nummer:

NL39RABO01141.65.637

Wij zijn u dankbaar voor elke gift  en  of donatie, waarmee de stichting haar werk kan voortzetten, met als doel, 4 mooie werkende en malende molens binnen de Gemeente Gemert-Bakel.