heropening laurentia

Zaterdag 10 september 2022 was het eindelijk zover, de onlangs gerestaureerde molen de Laurentia

in Milheeze kon officieel geopend worden, en tevens werd het 150 jarig molenaarschap op deze
molen van de familie Verheijen gevierd. In een bij de molen gebouwde tent waren ca 80 genodigden
aanwezig om dit moment mee te vieren.
In 1992 zijn de toenmalige potroeden vervangen door roestvrijstalen roeden. Deze laatsten moesten
nu vervangen worden vanwege roestvorming. Een onverwachte tegenslag. We hebben ervoor
gekozen om opnieuw geklonken roeden aan te brengen, om zo recht te doen aan de historie. Naast
het wiekenkruis is ook het staartwerk aangepakt. De lange spruit was een voormalige geklonken
potroede. Deze is gerestaureerd met behoud van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen.
De korte spruit en de lange- en korte schoren en de windpeluw zijn eveneens vernieuwd. Kortom ,
een ingrijpend werk waarbij behoud van het originele voorop stond.
Bij deze opening heeft Gerard Sturkeboom namens het bestuur van De Hollandse Molen middels een
oorkonde een blijk van waardering uitgesproken voor de inzet van Marius Verheijen. Dit roemrijke
molengeslacht is al meer dan 150 jaar verbonden aan deze molen.
Wethouder van Zeeland heeft door op traditionele wijze aan de vang te trekken de molen officieel
opnieuw in werking gezet.
Om de familie Verheijen een tastbare eer te bewijzen is er een bank gemaakt. Deze is onthuld door
burgemeester van Veen en Marius Verheijen. Hierbij staan de 4 rugleuningen, bestaande uit de 4
uiteinden van de verwijderde roeden symbool voor de 4 generaties Verheijen, Ludovicus, Franciscus,
Alphonsus en Marius. De zitting is een deel van de vervangen windpeluw, en de drager is een
gedeelte van de verwijderde roede. Een kunstwerk, ontworpen en gemaakt door onze secretaris
Hans van Ruitenburg.
Tot slot reikte burgemeester van Veen een Koninklijke Onderscheiding uit aan Marius Verheijen, een
kroon op zijn werk en op zijn familie gedurende meer dan 150 jaar.

 

 

                  ..

......

         

restauratie Laurentia

Groot onderhoud molen Laurentia te Milheeze

In 1965 heeft molen de Laurentia een grote restauratie ondergaan. Onder andere de oude potroeden, geklonken roeden, gemaakt in ca 1890, zijn toen vervangen door gelaste roeden. De bedoeling destijds was dat deze roeden toch wel 100 jaar zouden kunnen functioneren.

Tot onze grote verbazing en ontsteltenis werd echter in 2019 geconstateerd dat de lasnaden zo slecht waren dat vervanging op korte termijn noodzakelijk was.

In overleg met de Vereniging De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en molenbouwer Beijk uit Afferden, werd besloten om te kiezen voor geklonken roeden, precies volgens het procedé dat ten grondslag lag van de fabricage van de oorspronkelijke potroede. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, namelijk de molen zo veel mogelijk terug brengen in de oorspronkelijke staat. Overigens is dit bij al onze molens het uitgangspunt bij een restauratie.

Ook de in 1965 verdwenen stroomlijnneuzen, Busselneuzen, hebben we nu tegelijkertijd terug kunnen brengen. Tevens is de lange spruit, waarvoor een oude potroede is gebruikt, weer gerestaureerd volgens het aloude principe. Door weer en wind gedurende vele tientallen jaren was hij hoognodig aan herstel toe. De korte spruit, de korte en lange schoren en de windpeluw zijn vernieuwd, ook dit kon geen langer uitstel verdragen.

Kortom, alles bij elkaar een zeer grote onderhoudsbeurt, die nu afgerond is

De Hollandsche Molen heeft dit gestimuleerd door een maximale financiële bijdrage te leveren, tevens heeft zij gezorgd voor een grote bijdrage door de Dr. M J van Toorn & Scholtenstichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Rabobank zijn wij zeer erkentelijk voor hun royale bijdrage, en de Crowdfunding heeft het doel bereikt, waarvoor wij alle deelnemers zeer bedanken.

Dankzij deze geldelijke ondersteuningen is het mogelijk geweest om dit groot onderhoudsplan tot een goed einde te kunnen brengen.

.

 

 

 

crowdfund Laurentia

Crowdfund actie

De zo prachtig gelegen molen tussen Bakel en Milheeze, de Laurentia, is toe aan een grondig groot onderhoud. Eind 2019 is de kwaliteit van het laswerk van de stalen roeden onderzocht en dat bleek in zeer slechte staat te zijn, net als de beide spruiten en schoren.
Doel is om de molen zo goed mogelijk terug te brengen in zijn oude staat. De roeden met hekwerk, schoren en spruiten worden vernieuwd en er wordt een kleuren onderzoek van diverse onderdelen opgesteld.
Wij streven naar een bescheiden bedrag van €2000,-. Helpt u mee?

https://molenfonds.nl/crowdfunding-Laurentia

 

 

Jos Van Dommelen geslaagd

Jos Van Dommelen  geslaagd voor het molenaars examen.

8-10-2020 heeft Jos het examen tot het molenaars schap  goed volbracht.

Wegens de Corona werd het vorige examen uitgesteld anders had hij dit in een record tijd gehaald.

Proficiat Jos en nog veel draai plezier op De Volksvriend.

in memoriam Fred van Osch

 

In memoriam Fred van Osch.

 

Op 15 maart 2020 is Fred van Osch op 84 jarige leeftijd overleden.

Molen de Bijenkorf in Gemert was zijn tweede huis. Hij zette een traditie voort van de molenaarsfamilie Gerrits, Piet en later Bart, om de molen te laten malen en draaien. En dat niet alleen, hij gaf talloze rondleidingen aan ieder die dat wilde. Met name voor de schoolkinderen uit Gemert en de omliggende dorpen die de Eerste Heilige Communie gingen ontvangen, gaf Fred jaarlijks een speciale rondgang door de molen.

Hij kon geweldig vertellen, altijd in voor een grap of mop. Techniek was zijn vak, in de breedste zin van het woord. In de molen was hij innovatief bezig, alles wat van ijzer was, maar ook motoren, elektrische maalkoppels, etc., pakte hij aan en wist altijd tot een oplossing te komen.

 Vanaf het begin bij de oprichting van de Molenstichting maakte Fred deel uit van het bestuur, met bijzonder aandacht voor de Bijenkorf. Hij heeft voor de Bijenkorf, aanvankelijk samen met Bart, en later voor het bestuur van de Molenstichting veel nuttig werk gedaan. Zijn inbreng was groot met zijn ervaring en technisch inzicht. Hij heeft mede zorg gedragen dat bij de start van de molenstichting een decennia geleden het nieuwbakken bestuur op een adequate wijze de benodigde informatie kreeg met als resultaat het in oude luister herstellen van de diverse molens. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

 Tot het laatst toe, ook na zijn actieve bestuurslidmaatschap, voelde hij zich sterk betrokken bij het reilen en zeilen van de molen de Bijenkorf. Zijn bezoeken ’s zaterdagsmiddags waren altijd gezellig.

 Fred was ook sociaal zeer betrokken bij de inwoners van Gemert en steunde daarbij met name de ouderen binnen de gemeenschap met raad en daad. Maatschappelijke ondersteuning stond bij hem met hoofdletters geschreven.

We zullen hem missen.

 Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Id, hun kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te dragen