In memoriam Jan Ponjé

jan ponjeMet verbijstering hebben wij kennis moeten nemen  van het overlijden van onze voorzitter de heer Jan Ponjé op 1 januari 2015.
Vlak voor de jaarwisseling stonden wij nog bij de Volksvriend te praten over de wijze waarop deze moest worden gerestaureerd. Niets wees er op dat Jan zo ernstig ziek was. Tijdens de kerstdagen kregen wij het signaal dat Jan was opgenomen in het ziekenhuis en hebben wij met zijn echtgenote afgesproken dat wij hem even met rust zouden laten en na de feestdagen  weer contact met hem zouden zoeken. Helaas heeft dit niet meer zo mogen zijn.

Jan was  betrokken bij de oprichting van de Molenstichting Gemert-Bakel en heeft deze als voorzitter gedurende  de afgelopen zeven jaar met veel enthousiasme en  inzet geleid.
Zijn kennis van bouwmethoden en materialen was voor  de molenstichting  van essentieel belang.
Onder zijn leiding zijn drie molens volledig gerestaureerd en heeft ook hij aan de wieg gestaan van de planvorming om ook de laatste molen van Gemert te gaan restaureren. Dat project zullen wij zonder Jan moeten  afmaken.

Ook de wijze waarop Jan de Gemerts bevolking en het bedrijfsleven wist te interesseren voor de restauratie van de Volksvriend dwong groot respect af. Met verbazing hebben wij gezien met welk een groot enthousiasme hij dagelijks op pad ging voor zijn molens.

Wij zullen hem node missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Toos, de kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Vrijwilligers Molenstichting Gemert-Bakel