Toelatings examen

Op 3 december 2016 zijn de MIO`s (molenaars in opleiding) Twan van Bommel en Lambert van der Weijst geslaagd voor hun toelatingsexamen op de Sint Antonius molen te Eerde.

Wat houdt dat toelatingsexamen nu eigenlijk in:

Dit examen wordt afgenomen door 5 molenaars uit de provincie Noord Brabant. Zij beoordelen de Mio’s tijdens een anderhalf uur durend theoretisch examen op hun kennis en kunde van het molenaars schap. Centraal staan hierbij de benamingen van de molenonderdelen, de veiligheid en het weer.

Ook worden ze getoetst op hun praktijkervaring. Hier hebben ze de afgelopen 2 jaar flink voor moeten oefenen.

Nu ze allebei hiervoor geslaagd zijn worden ze voorgedragen aan het landelijk molenaarsgilde. Ze zullen dit examen nogmaals moeten over doen onder het toeziend oog van 5 deskundigen uit het gehele land.

Pas dan zijn ze volwaardig molenaar en krijgen ze het fel begeerde molenaarsspeldje.

speltje