restauratie Laurentia

Groot onderhoud molen Laurentia te Milheeze

In 1965 heeft molen de Laurentia een grote restauratie ondergaan. Onder andere de oude potroeden, geklonken roeden, gemaakt in ca 1890, zijn toen vervangen door gelaste roeden. De bedoeling destijds was dat deze roeden toch wel 100 jaar zouden kunnen functioneren.

Tot onze grote verbazing en ontsteltenis werd echter in 2019 geconstateerd dat de lasnaden zo slecht waren dat vervanging op korte termijn noodzakelijk was.

In overleg met de Vereniging De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en molenbouwer Beijk uit Afferden, werd besloten om te kiezen voor geklonken roeden, precies volgens het procedé dat ten grondslag lag van de fabricage van de oorspronkelijke potroede. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, namelijk de molen zo veel mogelijk terug brengen in de oorspronkelijke staat. Overigens is dit bij al onze molens het uitgangspunt bij een restauratie.

Ook de in 1965 verdwenen stroomlijnneuzen, Busselneuzen, hebben we nu tegelijkertijd terug kunnen brengen. Tevens is de lange spruit, waarvoor een oude potroede is gebruikt, weer gerestaureerd volgens het aloude principe. Door weer en wind gedurende vele tientallen jaren was hij hoognodig aan herstel toe. De korte spruit, de korte en lange schoren en de windpeluw zijn vernieuwd, ook dit kon geen langer uitstel verdragen.

Kortom, alles bij elkaar een zeer grote onderhoudsbeurt, die nu afgerond is

De Hollandsche Molen heeft dit gestimuleerd door een maximale financiële bijdrage te leveren, tevens heeft zij gezorgd voor een grote bijdrage door de Dr. M J van Toorn & Scholtenstichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Rabobank zijn wij zeer erkentelijk voor hun royale bijdrage, en de Crowdfunding heeft het doel bereikt, waarvoor wij alle deelnemers zeer bedanken.

Dankzij deze geldelijke ondersteuningen is het mogelijk geweest om dit groot onderhoudsplan tot een goed einde te kunnen brengen.

.