Geschiedenis De Bijenkorf

Een schitterend gerestaureerde  8 kante stellingmolen siert sinds 1907 het Brabantse Gemert.

De geschiedenis van deze molen gaat echter veel verder terug in de historie. Een levensverhaal dat start in de Zaanstreek.

Van “De Veenboer” naar “De Bijenkorf”

De molen was vroeger papiermolen en vanaf 1879 pelmolen. De naam “De Veenboer” (anno 1694) is afkomstig van de eerste eigenaar Barend Corneliszn Veen. Later was de molen eigendom van de familie Honig. In 1879 ging de firma Honig-Breet in liquidatie, waarbij de molen verkocht werd aan P.A. Dekker, die de molen verbouwde tot pelmolen.
In 1907 kocht Dekker een andere molen en verkocht De Veenboer voor sloop. In 1907 kwam "De Veenboer" in handen van slopers, en verkochten hem door naar Gemert.
De herbouw werd uitgevoerd door de Helmonder molenmaker F. Vosters in opdracht van molenaar A.W.C. Coppens uit Boekel. Op de lage gemetselde onderbouw werd het houten onderachtkant geplaatst, waarop de ingekorte bovenachtkantstijlen werden gezet. De stelling kwam daardoor vrij laag te liggen. De romp werd met hout bekleed waarop teerpapier werd gehecht. Bij de herbouw ontdekte men twee gebeeldhouwde bijenkorfjes op de baard - het familiewapen van Honig-Breet - wat aanleiding was
de korenmolen De Bijenkorf te gaan noemen.
Nog voor het jaar 1908 verstreken was verkochtCoppens de molen. en A. Verstappen uit Stiphout werd zijn opvolger die ruim tien jaar met De
Bijenkorf het koren uit de omgeving maalde. Om gezondheidsredenen moest hij toen het molenaarswerk beëindigen. Zijn opvolger, Antonius Hubertus Verheijen uit Gemert, heeft zeer kort met de molen gewerkt. Op 29 oktober 1919 verkocht hij die namelijk aan Fr.J. de Vocht, eveneens uit Gemert. Die had nog geen jaar met De Bijenkorf gemalen toen hij op 23 september 1920 de korenmolen met huis erf en tuin voor 8.500 gulden aan J.J. Peeters uit Schijndel verkocht.
Peeters maalde veertig jaar lang met de wind voor de boeren uit de omtrek. In 1960 verkocht hij De Bijenkorf aan Piet Gerrits uit De Rips die de molen uitsluitend in gebruik had als opslagplaats voor zijn fouragehandel. In 1970 droeg Gerrits de molen over aan de gemeente Gemert onder het voorbehoud dat die zou zorgen voor het regelmatige onderhoud. Toen dat uitbleef was het de heemkunde kring De Commanderij Gemert die de aftakeling van De Bijenkorf onder de aandacht bracht. Een bijzonderheid was dat de molen midden in een geplande nieuwbouwwijk stond. In 1974 werd met de algehele restauratie begonnen. Op 5 september 1975 werd de nu met riet gedekte Bijenkorf officieel weer in gebruik genomen.
Korenmolen "De Bijenkorf" draait momenteel, na een flinke opknapbeurt in 2004, weer regelmatig op vrijwillige basis en is door de eigenaar in erfpacht gegeven aan de Molenstichting Gemert-Bakel.
In 2010 werd het complete rietdek vernieuwd. 
“De Bijenkorf” en haar molenaars

Kruiwerk van de BijenkorfDe Bijenkorf heeft door de jaren heen veel molenaars gekend.
De eerste eigenaar molenaar Koppens verkocht de molen na enkele jaren aan een molenaar uit Stiphout, Dhr. Verstappen. Deze verstappen werd echter ziek en moest hem noodgedwongen hem over doen aan Molenaar de Vocht uit Helmond. Deze heeft ook maar enkele jaren gemalen met de Bijenkorf. In 1920 ging de molen bij notariële akte over aan J. Peeters. Dit was een molenaar uit Schijndel. De molenaar heeft de Bijenkorf 40 jaar in bezit gehad.
In 1960 werd de molen gekocht door Piet Gerrits. Een molenaarszoon uit het Limburgse land. Ook Piet had het getij niet mee. De boeren lieten hun graan niet meer malen, maar verkochten het aan meelfabrikanten.
Molen de Bijenkorf kwam ,evenals vele andere molens tot volledige stilstand. “De Bijenkorf raakte in verval,en het zou tot 1975 duren voordat de molen gerestaureerd zou worden. De molen stond in het uitbreidingsplan van de gemeente Gemert. De molen werd samen met de omliggende grond verkocht aan de gemeente. Piet had met de gemeente afgesproken dat de gemeente de molen zou  restaureren en verder te onderhouden.  Na de restauratie is de molen op 5 September 1975 weer in gebruik genomen. Daar heeft Piet Gerrrits tot zijn veel te vroege dood in 1988 op “de Bijenkorf” voor bezoekers gemalen.
Zijn zoon Bart  heeft daarna het beheer van de molen overgenomen. Ook hij overleed op zeer jonge leeftijd in 2010.
Thans bemannen de molenaars Jurgen van Stiphout, Jeroen van Boxmeer, Twan Rooijakkers en Ton van Duijnhoven de
Bijenkorf. Zij zorgen er voor dat de molen blijft draaien en dat hij regelmatig open is en kan draaien.